05 січня 2014

І.Я. Франко. Поема «Мойсей»

І.Я. Франко. Поема «Мойсей»

Конспект уроку

Тема уроку: І.Я. Франко. Поема «Мойсей». Біблійна основа сюжету. Алегоричність образу Мойсея. Авторський пролог до поеми як заповіт українському народові.

Мета: довести, що І.Франко, використавши в поемі біблійну історію про пророка Мойсея, відтворив події сучасності; показати багатопроблемність філософського твору; висвітлити образ особистості як провідника нації, з’ясувати актуальність поеми;
сприяти розвитку особистої думки гімназистів; формувати духовність учнів; через образ Івана Франка виховувати почуття відповідальності за долю народу.

Обладнання: портрет І.Я. Франка, поема «Мойсей»,  Біблія, підручник «Українська література» (10 клас), с.138-140, мультимедійний проектор.

Теорія літератури: поема, притча, терцина.

Хід уроку
I.Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань.

Бліц – опитування
-    Якого року написана поема?
-    Визначте жанрову приналежність твору.
-    Якою є композиція твору?
-    Що стало поштовхом до написання поеми та створення образу Мойсея?
-    Відомо, що в основу поеми покладено біблійний сюжет. Чи переспівує його Іван Франко?

III. Повідомлення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.
Звернення до епіграфу уроку:

«Вірю в силу духа і в день воскресний твойого повстання» (І.Я.Франко. «Мойсей»). На мультимедійному проекторі подано зображення  пророка Мойсея.

IV. Сприйняття матеріалу:
1.Вступне слово учителя:

Образ біблійного пророка Мойсея цікавив Франка ще в юності. Готуючись до написання поеми, Іван Якович зібрав багатий матеріал з життя стародавніх євреїв, досконало вивчив їх міфологію, релігію, історію. Проте не ставив собі за мету віддзеркалити біблійні мотиви, а тему осмислював і опрацьовував відповідно до національної культури, історії і психології українського народу. Як зазначав автор, основною темою він зробив смерть Мойсея, як пророка, не визнаного своїм  народом. «Ця поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійній оповіді», – писав І.Я. Франко. Тож що ми знаємо про Мойсея з Біблії?

2. Розповідь про Мойсея:
Мойсей  отримав таке ім’я, бо з води був витягнений. Втік від фараона й оселився в країні Мідіян. Коли пас отару  і прийшов до Божої гори, до Хориву, йому з’явився Ангел Господній у полум’ї огняному з-посеред тернового куща. Господь  послав того до фараона, щоб вивів з Єгипту народ ізраїльський до Краю, що тече молоком та медом. Щоб люди повірили Мойсею, Господь дав Божі ознаки для нього: палицю, що могла стати вужем; Мойсей міг показати свою руку, побілілу від прокази, як сніг, і таку, що знову стала здоровою; мав взяти воду з Річки і вилити на землю, де вона перетвориться на кров.

Але Мойсей відповів, що він не промовець, бо є «тяжкоустим та тяжкоязиким», на що Бог відповів, що буде з устами його і буде навчати, що говорити. Мойсей повернувся до Єгипту, щоб фараон відпустив народ. Після того, як Мойсей простягнув руку і розступилася вода, а ізраїлеві сини ввійшли в середину моря і йшли морем, як суходолом, і єгиптяни загинули, увірував народ у Господа та в раба Його Мойсея.

3. Робота учнів з Біблією
Зачитайте уривок з Біблії, який Франко використав як елемент поеми (Старий Заповіт, «Біля Синайської гори» – вірш 19, с.76).
Прочитайте про те, як Бог дав Мойсею 10 заповідей (вірш 20, с. 77-78).

V. Осмислення матеріалу:
1. Робота над змістом поеми:
1.1. Система питань:
– Доведіть, що жанр твору –  філософська поема. (Довідка: поема – ліро-епічний віршований твір, у якому зображені значні події і яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів.)
– Які сюжетні лінії поеми? Чи можна стверджувати, що поема є двоплановим твором?
– Назвіть головних героїв твору.
– Скільки часу проблукав ізраїльський народ?
– Яким бачимо Мойсея?
– З якою метою у композицію твору автор ввів притчу? Передайте коротко зміст її.
– Що називаємо притчею? (Довідка: притча – короткий розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття.)
– Які образи протиставлені пророку? Чому автор ввів образи Авірона і Датана? Чи втомлений фізично i духовно, народ стає жертвою провокацiї Мойсеєвих ворогiв і зневiрюється в доцiльностi походу, перетворюється на юрбу “номадiв лiнивих”? До чого це призводить?
– На прикладі чого пророк показував дітям, що треба бути милосердними?
– Чому І.Я. Франко ввів діалог Мойсея з Голосом? Чи свідчить цей діалог про сумніви Мойсея щодо правильності проповідування ним Законів Божих?
 – Чи любить Мойсей свій народ? Знайдіть на підтвердження цього цитати з поеми. На основі цього доведіть чи спростуйте, що Мойсей –  втілення безмежної доброти i вiдданостi своєму народу.
– Чи можна стверджувати, що у конфлiктi з народом полягає трагедія Мойсея як пророка?
– Чи може юрба без проводиря будувати своє майбутнє?
– Чи може юрба піднятись до рівня пророків своїх?
 – Чи треба пророкові картати себе за те, що його не зрозумів народ?
– Чому Демон зневіри Азазель отруює його душу сумнiвами? Чи бачимо ми смерть пророка?
– На фоні яких природних явищ бачимо Мойсея в останній пісні? (…блискавка, пітьма, завивання вітру, дощ залопотів, заціпила стужа… Стихло…води дзюркочуть..) Чи можемо асоціювати душевний стан пророка з  явищами природи? За що був покараний він?
– Чи повинні зерна істини, посіяні Пророком Мойсеєм, полонити нас?

1.2. Складіть цитатну характеристику до образу Мойсея:
-    «позабутий пророк»;
-    «дідусь слабосилий»;
-    «віддав для ідеї все, що мав у житті»;
-    «голос зомлів, погасло вітхніння, літа гнуть, але блиск в очах, мов дві блискавки в хмарі»;
-    «волосся біле, як сніг»;
-    «стареча оздоба»;
-    «звали батьком народу батьки й діди»
1.3. Прокоментуйте роздуми Мойсея  у другій частині поеми, де І.Я. Франко показує людину сам на сам з собою.
1.4. Складіть цитатну характеристику до образу народу:
-    «упав хоробрий дух, пом’якло завзяття»;
-    «ревла юрба»;
-    «уперті, непокірні, ведуть ошукані, дурні, як кропива, жжуть руку, що їх плекає»;
1.5. Час написання поеми – 1905 рік. Чи символічно це?
Складіть асоціативний рядок до слова «революція», користуючись словами з тексту  (плач, стук, плюскіт, крик)
1.6. На підтвердження цих слів використайте цитати:
Плач – «ридає на руїнах пророк»
Стук – «стопа легіонів, що топчуть поля»
Крик – «коні волочать дівчат, тисячі мруть на хрестах»
Плюскіт – «мечі точать кров»

2. Робота над змістом прологу твору:
2.1.Система питань:
– Коли поетом було написано пролог?
– Поясніть роль пролога у поемі.
– Чому автор звертається не до ізраїльського народу, а до україн-ського?
– Як композиційно можна поділити пролог?
– Як передано сумніви ліричного героя?
– Чому переважають риторично-питальні речення?
– Якими строфами було написано пролог?
– Дайте визначення терцини. (Довідка: терцина – в поезії строфа, що складається з трьох рядків, де 1-й римується з 3-м, а 2-й – з 1-м уже наступної терцини. Терцини звучать урочисто, піднесено, патетично).

VI. Закріплення матеріалу:
1.Завдання конструктивного рівня: заповніть таблицю
Основні проблеми поеми «Мойсей».    Герої, через яких розкриваються проблеми. Художні засоби, які сприяють розкриттю основних проблем.

2.Проведення тестових завдань:
1. Поема «Мойсей» ввійшла до збірки:
а)«З вершин і низин»;
б)«Мій Ізмарагд»;
в)«Із днів журби».
2. Поема має:
а)фольклорну основу;
б) міфологічну основу;
в) біблійну основу.
3.Переосмисливши сюжет, І.Я. Франко наповнив твір смислом:
а) конкретно-історичним;
б) фантастичним;
в) романтичним.
4.Тема поеми:
а) трагічна доля єврейського народу;
б) трагічна доля українського народу;
в) пошук шляхів національного визволення.
5.Основні проблеми твору:
а) вождь і народ;
б) роль особистості в житті суспільства;
в) місце України в світовій історії.
6.Що сприяє типізації образу Мойсея?
а)тимчасові сумніви;
б) віра в свою місію;
в) віра в свою зверхність?
7. І.Я.Франка й Мойсея єднає:
а) подвижницька діяльність;
б) народницькі переконання;
в) революційний світогляд.
8. Образи Авірона і Датана введені для того, щоб:
 а)осудити служіння чужим богам;
б) конкретизувати образ Мойсея;
в)як контраст до образу Мойсея.
9.Голос Єгови – це:
а) втілення віри в потойбічний світ;
б) пророче бачення майбутнього;
в) засіб психологічної характеристики Мойсея.
10.Головний герой поеми:
а) Мойсей;
б) Голос Єгови;
в) народ.
11.Усвідомлення свого місця в житті народу автор передає з допомогою:
а) алегорії;
б) символіки;
в) стилістичних засобів.
12.Трагедія Мойсея в:
а) слабкості духу;
б) тому, що від нього відвернулися люди;
в) його сумнівах.
13.«Пролог» поеми співзвучний з творами:
а) Т.Г.Шевченка;
б) П.А.Грабовського;
в) Лесі Українки.
14.Своєрідний заповіт І.Я.Франка майбутнім поколінням переданий:
а) в епілозі;
б) в пролозі;
в) в головній сюжетній лінії.
15.Художній рівень поеми визначається:
а)насиченістю монологів та діалогів;
б) широким використанням художніх засобів;
в) використанням притч.

VII. Підведення підсумків
уроку; оцінювання навчальної діяльності учнів.
VIII. Домашнє завдання і його коментар:
Високий рівень:
написати твір на тему: «Мої роздуми над поемою «Мойсей»
Достатній рівень:
скласти план відповіді на тему: «Поема «Мойсей» – вершина творчості І.Я.Франка», або у письмовій формі прокоментувати епіграф до уроку «Вірю в силу духа і в день воскресний твойого повстання» (І.Я. Франко. «Мойсей»)

Середній рівень:
за підручником «Українська література» (10 клас)– с.138-140 дати відповідь на запитання: «В чому виявився новий підхід І.Я.Франка до біблійної теми?»

Нінель Володимирівна Довгалюк,
вчитель української мови і літератури гімназії № 9 м. Кіровограда